Ubezpieczenie uczniów w firmie AXA TUiR S.A.

Dla zdarzeń w okresie: 1.09.2018 – 31.08.2019 funkcjonuje nr polisy (składka 42 zł): 92104801.

Po zdarzeniu prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Sikora, tel.: 502 071 501.