Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym podjęcie pracy na wielu stanowiskach pracy. Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Pomimo dużej liczby informatyków, potrzeby rynku pracy są jeszcze większe. W każdym urzędzie, sklepie, zakładzie pracy, w bankach czy firmach komputerowych znajdują się komputery i w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę informatyczną. Absolwenci naszej szkoły będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej prowadząc firmy serwisowe, programistyczne i outsourcingowe. Kształcimy specjalistów, zwłaszcza w dziedzinach naprawy komputerów, administracji sieciami i serwerami sieciowymi oraz grafiki komputerowej i projektowania stron internetowych.

Program nauczania w zawodzie technik informatyk obejmuje:

  • Język angielski zawodowy;
  • Urządzenia techniki komputerowej;
  • Naprawa komputerów;
  • Systemy operacyjne Windows, Linux, Mac OS
  • Administracja systemami sieciowymi Windows Server, Linux
  • Budowę i administracje sieciami
  • Tworzenie stron internetowych
  • Budowę i projektowanie baz danych
  • Tworzenie aplikacji internetowych w PHP, Flash, ASP.NET
  • Zastosowanie framework w aplikacjach Webowych
  • Programowanie C# oraz JAVA
  • Oprogramowanie użytkowe;
  • Praktyka zawodowa obejmuje w całym cyklu kształcenia 4-tygodnie.

  Absolwent kierunku technik informatyk będzie umiał:

   • posługiwać się systemami operacyjnymi
   • pracować w różnych rodzajach sieci komputerowych
   • obsługiwać urządzenia wykorzystywane w sieciach komputerowych
   • projektować i wykonywać sieć komputerową
   • wykorzystywać wiedzę z zakresu budowy i działania systemów operacyjnych do pracy z różnymi komputerami, rodzajami systemów operacyjnych oraz sieci
   • posługiwać się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
   • dobierać konfigurację sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań zawodowych, posługiwać się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
   • zakładać i utrzymywać bazy danych
   • administrować bazami danych i nadzorować ich pracę
   • projektować bazy danych
   • dobierać oprogramowanie do obsługi baz danych
   • tworzyć aplikacje w wybranych językach, w szczególności C# oraz JAVA
   • stosować inny powszechnie używany język programowania
   • stosować metody programowania i doboru algorytmów
   • wykorzystywać komputery do wykonywania zadań zawodowych
   • wykonywać rozliczenia kosztów wyrobów i usług
   • posługiwać się dokumentacją zawodową
   • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
   • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
   • stosować przepisy kodeksu pracy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy
   • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej
   • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych
   • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy
   • kierować zespołem pracowników
   • korzystać z różnych źródeł informacji.
   • posługiwać się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego;
   • instalować oprogramowanie użytkowe;
   • instalować systemy operacyjne na indywidualnych stanowiskach;
   • przeprowadzać okresowe konserwacje sprzętu komputerowego;
   • administrować bazami danych i systemami przetwarzania danych;
   • tworzyć strony internetowe z użyciem HTML i CSS
   • konwertować strony CMS Joomla i WordPress
   • konfigurować lokalne sieci komputerowe;
   • projektować i wdrażać sieci bezprzewodowe oraz VLAN;
   • tworzyć strony w PHP, Flash oraz ASP.NET
   • posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji oprogramowania i sprzętu;
   • porozumiewać się w języku angielskim w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych
   • administrować i nadzorować pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.

   Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku:

    • Instalator i administrator systemów operacyjnych
    • Administrator sieci komputerowych
    • Administrator baz danych
    • Projektant i programista baz danych
    • Projektant stron internetowych
    • Programista aplikacji internetowych i do urządzeń mobilnych
    • Instalator sprzętu komputerowego
    • Programista

    Absolwent może również pracować w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego.