13.09.2018

RODO „Obowiązek informacyjny”.

Informacje dotyczące Obowiązku informacyjnego RODO”: RODO – Obowiązek informacyjny


27.08.2018

Zebrania z Rodzicami.

13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędą się w naszej szkole zebrania z Rodzicami. Serdecznie zapraszamy.

Porządek spotkań:

Rodzice uczniów klas pierwszych: spotkanie z dyrekcją szkoły, kierownictwem warsztatów szkolnych i pedagogiem na sali gimnastycznej.

Rodzice uczniów klas drugich, trzecich i czwartych: spotkania w salach dydaktycznych z wychowawcami. Wykaz sal będzie udostępniony przy wejściu do szkoły.


10.10.2017

Półmetek – ważna informacja.

Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację imprez uczniowskich zwanych „półmetkami”. Powyższe akcje są wyłącznie inicjatywą uczniów.


14.09.2017

Warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej: Dokumenty do pobrania


22.06.2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

Akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 23.06.2017 o godz. 9.00.


22.05.2017

Informacja dotycząca pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na rok szkolny 2017/2018.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzony w miesiącu czerwcu, w związku z powyższym odbywać się będzie w terminie od 1 do 15 września 2017 r.


25.04.2017

Stypendium PRYMUS w roku szkolnym 2016/217 VII edycja: http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx


22.12.2016

Uwaga.

Uczniowie, którzy otrzymali oceny niedostateczne śródroczne są zobowiązani do ich poprawienia do 10.02.2017 r.


22.09.2016

Gimnastyka i pływanie korekcyjne dla dzieci i młodzieży w Katowicach.

Bezpłatne zajęcia w zakresie korekcji wad postawy ciała u dzieci i młodzieży w mieście Katowice organizuje Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Katowicach, przy ul. Paderewskiego 46A.


7.06.2016

Konto Rady Szkoły przy ZSPM, na które należy wpłacać deklarowane kwoty:

RADA SZKOŁY przy ZSPM

ul. Armii Krajowej 84, 40-671 Katowice

PKO BP III O / Katowice

Nr konta: 06 1020 2313 0000 3802 0020 5807

Uwaga: Numer konta wpisujemy bez stosowania odstępów.

W treści należy wpisać, za kogo dokonujemy wpłaty – imię i nazwisko ucznia oraz klasę.