kształci w następujących zawodach:

kształci w następujących zawodach: