Początki szkoły sięgają 1926r. Obecnie szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych i mieści się w Katowicach – Piotrowicach przy ul. Armii Krajowej 84. Imię „Armii Krajowej” nadano jej decyzją Rady Miasta Katowice w 1999 r.

Kształcenie zawodowe obejmuje zawody poligraficzne, mechatroniczne i informatyczne. Poza informatyką, we wszystkich pozostałych kierunkach zajęcia praktyczne odbywają się na warsztatach szkolnych mieszczących się w Katowicach – Ligocie przy ul. Książęcej 27.

Szkoła posiada pięć pracowni komputerowych z dostępem do internetu, pracownię językową, dobrze wyposażoną bibliotekę z komputerami i dostępem do internetu, bufet szkolny, salę gimnastyczną, siłownię, boiska szkolne. W 2005r. Szkoła otrzymała sztandar.


Szkoła zapewnia:

 • wykwalifikowaną i przyjazną kadrę nauczycielską
 • wszechstronny rozwój uczniów
 • pomoc i opiekę pedagoga szkolnego.

Szkoła posiada:

 • estetyczne pracownie i sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce naukowe
 • nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • salę gimnastyczną oraz siłownię
 • trzy nowoczesne boiska szkolne
 • bibliotekę
  Więcej na temat biblioteki…
 • pracownie języków obcych
 • warsztaty szkolne zapewniające rzetelne przygotowanie zawodowe
  Więcej na temat warsztatów szkolnych…
 • nowoczesną maszynę drukującą firmy KBA sterowaną cyfrowo (jako jedyna szkoła w Polsce)
 • ploter MUTOH JetValue 1324 umożliwiający wydruki o szerokości max 137 cm i długości do 25 metrów

 • Szkoła umożliwia:


  Perspektywy:

  • wielu absolwentów naszej szkoły podejmuje studia na różnych kierunkach kształcenia
  • wielu znajduje pracę w firmach stawiających na innowacyjność, będących liderami we wdrażaniu nowoczesnych technologii, w przodujących zakładach poligraficznych, firmach informatyczych itp
  • wielu prowadzi własną działalność lub zajmuje kierownicze stanowiska w wyuczonej branży.

  W minionych latach szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego umożliwiające powstanie czterech nowoczesnych pracowni komputerowych a także doposażenie warsztatów szkolnych w maszyny i urządzenia do praktycznej nauki zawodu w zawodach poligraficznych.

  W roku 2013 w związku ze zrealizwowaniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Kompleksowej termomodernizacji i budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze żródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach”, przeprowadzono gruntowny remont zarówno budynku szkoły, jak i warsztatów szkolnych, co m.in. w znaczący sposób polepszyło warunki nauki naszych uczniów.


  21 października 2013 odbyła się na terenie Warsztatów Szkolnych ZSPM uroczystość związana z symbolicznym oddaniem do użytku dwóch, gruntownie wyremontowanych budynków szkolnych w związku z zakończoną realizacją projektu kompleksowej termomodernizacji i budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno–Mechanicznych w Katowicach.


  Obecnie Szkoła również bierze udział w wielu projektach:

  Więcej na temat projektu: Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych w Katowicach…

  Więcej na temat projektu: Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach…


  ► Dyrektor: mgr Ryszard Jaworski

  ► Wicedyrektor: mgr Katarzyna Matyka

  ► Kierownik Warsztatów: mgr Jolanta Kowalczyk


  • dyr. Aleksander Kurzok 1926-1933
  • dyr. Tadeusz Gliwa 1933-1939
  • dyr. Ludwik Mrzyk 1945-1954
  • dyr. Czesław Nowak 1.09.1954-28.02.1955
  • dyr. Klemens Jędrysik 1.03.1955 31.08.1974
  • dyr. Leonard Krawczyk 1.09.1974-grudzień 1975
  • dyr. Marian Kędzierski luty 1976-31.08.1984
  • dyr. Tomasz Żuromski 1.09.1984-31.08.2002