Wykaz dokumentów

RODO – Obowiązek informacyjny

Statuty

Wyprawka szkolna 2016/2017

Wyprawka szkolna 2017/2018

Stypendia 2016/2017

Stypendia 2017/2018

Ubezpieczenie 2018/2019

Podanie do Szkoły dla Dorosłych

Podręczniki

Duplikaty


RODO – Obowiązek informacyjny


Statuty


Wyprawka szkolna 2016/2017


Wyprawka szkolna 2017/2018

Pomoc w ramach Programu „Wyprawka szkolna” udzielana jest na wniosek rodzica (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia. Wnioski do odbioru w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Nieprzekraczalny termin składania wniosków: 7 września 2017 r u pedagoga szkolnego.


Stypendia 2016/2017


Stypendia 2017/2018


Rodzice uczniów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto, mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Wnioski do odbioru w sekretariacie lub u pedagoga szkolnego. Nieprzekraczalny termin składania wniosków w szkole: 15.09.2017 u pedagoga szkolnego.


Ubezpieczenie 2018/2019


Warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej.


Podanie do szkoły dla Dorosłych


Podręczniki


Duplikaty