Kilka razy w roku organizowane są Dni Otwarte szkoły umożliwiające Gimnazjalistom, a tym roku również uczniom klas ósmych Szkół Podstawowych, oraz ich Rodzicom i Opiekunom bliższe zapoznanie się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

Na najbliższy Dzień Otwarty zapraszamy w sobotę 19 stycznia 2019 r. w godz. od 8.00 do 13.00.

Szkoła systematycznie bierze również udział w targach zawodowych oraz imprezach ułatwiających uczniom gimnazjów podjęcie decyzji o wyborze dalszego sposobu kształcenia.

Relacja z Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych – grudzień 2017…

Relacja z Targów Edukacyjnych 2016…