Poniżej zamieszczamy prace graficzne uczennic klasy IIIbTcpg.

Gratulujemy!… i prosimy o następne.