24.05.2017 roku uczniowie klas drugich naszej szkoły uczestniczyli w Poranku Edukacyjnym Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tematem tegoroczych edukacyjnych koncertów symfonicznych była „Muzyka w muzyce”. Program koncertu przybliżył niektóre z zapożyczeń muzycznych, które można określić jako parodię, autocytat, stylizację, archaizację, pastisz oraz transkrypcję. Poza wysłuchaniem muzyki, wizyta była okazją do obejrzenia wspaniałej sali koncertowej zaprojektowanej […]Continue Reading