Dnia 11 stycznia 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbył się drugi etap Olimpiady Wiedzy Technicznej. W tegorocznej edycji wzięło udział 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, którzy rozwiązywali zadania tematycznie powiązane z techniką, w szczególności obejmujące zagadnienia z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki czy budownictwa. Z naszej szkoły do drugiego […]Continue Reading