List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Samorządowcy, w Sejmie RP trwają prace nad uchwaleniem Ustawy Prawo oświatowe i Ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Zmiany w prawie oświatowym to reforma edukacji, której potrzebuje polska szkoła. Przygotowywane zmiany w edukacji są odpowiedzią na oczekiwania szerokiego środowiska, które chce szkoły […]Continue Reading